Let op DJ’s vanaf 1-1-13 6% BTW, tenzij…?

 In Uncategorized


Dj’s en vj’s: hoe zit dat fiscaal?

Het voorjaar staat weer voor de deur. En dat betekent dat de organisatoren van popfestivals en andere feesten weer artiesten moeten contracteren. De fiscale aspecten daarvan zijn niet altijd even helder. In een brief van 9 maart 2007 geeft de staatssecretaris van Financiën zijn visie op de belastingheffing voor de loonbelasting en de btw voor dj’s, vj’s en mc’s (master of ceremony).

Is een dj/vj een artiest?
Als er een artistieke prestatie wordt verricht, is sprake van een artiest. Daarvoor moet worden gekeken naar maatschappelijke opvattingen en het spraakgebruik.
Dit is een dynamisch begrip. In een besluit van 27 november 2006 is daarover het volgende gezegd. “Een dj brengt naar eigen artistiek inzicht geselecteerde muziek van (delen van) geluidsdragers in een zelf gekozen volgorde voor een publiek ten gehore, al dan niet onder toevoeging van live-elementen zoals muziekinstrumenten, vocalen en samples. In de rechtspraak wordt bij de beoordeling van de artistieke prestatie veel waarde gehecht aan maatschappelijke opvattingen en spraakgebruik. Met inachtneming daarvan zijn dj’s die op danceparty’s, festivals, poppodia en dergelijke optreden thans zonder meer als artiest aan te merken.”

Loonbelasting
Organisatoren van danceparty’s of andere evenementen moeten de artiestenregeling toepassen. Dit is alleen anders als de dj/vj een VAR kan overleggen of in loondienst werkzaam is. Voor artiesten die uit een verdragsland komen, is deze regeling met ingang van 1 januari 2007 niet langer van toepassing.

Btw
Voor optredens van uitvoerend kunstenaars geldt een btw-tarief van 6%. Een uitvoerend kunstenaar voor de btw verricht artistieke prestaties en handelt daarbij als professioneel uitvoerend artiest. Hieronder vallen ook dj’s, vj’s en mc’s. Omdat de in overleg met de branche opgestelde voorwaarden als onnodig belastend werden ervaren, geldt met ingang van 9 maart het 6%-tarief voor optredens op danceparty’s, festivals, poppodia e.d.

Voor organisatoren van dergelijke festivals geldt dat in de hierboven genoemde gevallen sprake is van muziekuitvoeringen, zodat op het entreekaartje 6% btw drukt. Dit is alleen anders als de bijdragen van de dj’s e.a. van ondergeschikte betekenis zijn. De door de artiesten eventueel berekende btw is gewoon aftrekbaar bij de organisator.


Start typing and press Enter to search